Tuổi trẻ Quảng Ninh tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam

Sau buổi lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam” theo hình thức trực tuyến do Trung ương Đoàn tổ chức, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia cuộc thi thông qua app Thanh niên Việt Nam.
Lễ phát động Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến Tìm Hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng XIII Đảng cộng sản Việt Nam
Tính đến nay, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã có trên 650 thí sinh tham gia và gần 1000 lượt tham gia dự thi. Các tuần thi tiếp theo, Đoàn Thanh niên các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích đoàn viên, thanh niên, hội viên tiếp tục hưởng ứng cuộc thi, góp phần lan tỏa sâu rộng về cuộc thi, đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng vào cuộc sống của thanh niên.
Cuộc thi là một trong những phương thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong đoàn viên, thanh niên cả nước và thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, khẳng định và tăng cường vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc tham gia xây dựng Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đây cũng là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh thiếu nhi về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Cuộc thi diễn ra với 4 vòng thi. Mở đầu là vòng thi tuần, diễn ra trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam” từ khi phát động đến hết ngày 24/10/2021. Các thí sinh có số điểm trung bình từ 80 trở lên ở vòng thi tuần sẽ vào vòng đội tuyển, tổ chức từ ngày 1 – 15/11/2021.
Sau 4 lượt thi đối kháng trực tuyến ở vòng bán kết, Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội xuất sắc nhất và 1 đội nhì có điểm cao nhất vào vòng chung kết. Ở vòng cuối cùng này, 5 đội tuyển sẽ tranh ngôi vô địch tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 10/12/2021 qua 5 phần thi: Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng, Tăng tốc và Tỏa sáng.
                            
Một số hình ảnh tại các điểm phát động cuộc thi trực tuyến