Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát chuyên đề năm 2024.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát Đoàn Thanh niên Cục thuế tỉnh

Thực hiện Thông báo số 08-TB/TĐTN-UBKT ngày 02/4/2024 về giám sát chuyên đề năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành giám sát chuyên đề  về việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và giám sát Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 và Quy định số 109- QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Theo đó từ ngày 12/4/2024 đến ngày 19/4/2024, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành giám sát đối với 5 đoàn cấp huyện (Huyện đoàn Hải Hà, Thị đoàn Đông Triều, Huyện đoàn Cô Tô, Đoàn TN Cục Thuế tỉnh, Ban Thanh niên Công an tỉnh) và 3 đoàn cấp cơ sở (Đoàn xã Quảng Minh, Đoàn phường Kim Sơn, Đoàn Thị trấn Cô Tô). Tại buổi làm việc, các đơn vị đã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01 và báo cáo kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Chỉ thị 01 được Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc đặc biệt chú trọng, qua đó đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt về tinh thần của Chỉ thị từ đó làm nòng cốt triển khai tại địa phương, đơn vị. Nội dung tuyên truyền được Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc cụ thể hóa gắn với qui định về những điều nên làm và không nên làm đối với cán bộ Đoàn và các cấp bộ Đoàn, nhằm giúp bản thân mỗi cán bộ và tổ chức đoàn các cấp tự điều chỉnh bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn trong thời kỳ mới.

 Qua giám sát hầu hết cán bộ Đoàn chủ chốt được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ Đoàn có xây dựng bảng đăng ký rèn luyện hàng năm và tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện của bản thân trước tập thể. Đối với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn cấp huyện đã bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành đoàn cấp huyện, duy trì chế độ họp Ban Chấp hành hàng tháng, ghi chép sổ nghị quyết đảm bảo theo quy định. Ban Chấp hành Đoàn thanh niên các đơn vị lãnh đạo theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thực hiện nghiêm chế độ hội họp.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn giám sát trực tuyến với Huyện đoàn Cô Tô và Đoàn thị trấn Cô Tô

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Minh – Phó Bí thư phụ trách, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01 trong thời gian vừa qua cũng như những kết quả thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2027 của các đơn vị.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị 01 để đề ra những phương thức, cách làm mới, sáng tạo, đồng thời chú trọng đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 01, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành ở các cấp bộ Đoàn để từ đó giúp cán bộ, đoàn viên gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy trong công việc hơn, có ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, tác phong, đấu tranh tự phê bình và phê bình, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.