Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 21/6, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến điểm cầu 13 huyện, thị xã, thành phố học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện hai Nghị quyết.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn, Đồng chí Phạm Hồng Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn.

Tại đầu cầu trực tuyến cấp tỉnh còn có các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn, Cung Văn hóa thanh thiếu nhi Quảng Ninh; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên các đơn vị: Đoàn Than Quảng Ninh, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh.

Tại đầu cầu trực tuyến 13 huyện, thị xã, thành phố các đồng chí là Thường trực, Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách các huyện, thị, thành Đoàn. Bí thư Đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn, Bí thư Đoàn Thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng đóng trên địa bàn.

Đồng chí: Hoàng Văn Hải – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ninh quán triệt những nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại hội nghị các đại biểu đã lắng nghe đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt những nội dung trọng tâm, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt chương trình hành động của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Cũng tại hội nghị các đồng chí cán bộ Đoàn từ các điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố đã thảo luận, phát biểu ý kiến tham gia về các nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện hai Nghị quyết, đưa ra các giải pháp, phương hướng và bày tỏ sự quyết tâm thực hiện đảm bảo những chỉ tiêu cụ thể được đề ra.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hải, Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc trong thời gian qua, đồng chí đề nghị các đơn vị cấp huyện triển khai xây dựng chương trình hành động phù hợp với từng địa phương, đơn vị, triển khai quán triệt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến đoàn viên thanh niên trong tháng 7/2021. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị cần cần quan tâm hơn nữa đến công tác vận động đoàn viên thanh niên, cán bộ Đoàn nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu trong thời đại mới, xây dựng, triển khai các công trình, phần việc với từng đối tượng thanh niên cần cụ thể, đổi mới, sáng tạo, đảm bảo nghiêm túc, dài hơi, bài bản, tránh chung chung, hình thức, tránh phong trào.