Ngày 10/10, bắt đầu Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”

Vào 10h00’, ngày 10/10, Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến chính thức bắt đầu tại địa chỉ website: http://www.baoquangninh.com.vn; http://www.quangninh.gov.vn. Bạn đọc có thể tham gia thi trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có thể kết nối Internet.

Theo đó, đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài tỉnh Quảng Ninh. Thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và bộ phận chuyên môn giúp việc cho Ban Tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Mục đích của cuộc thi nhằm thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020) và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, giáo dục niềm tự hào truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ; tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là cho thế hệ trẻ về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu của tỉnh Quảng Ninh trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Nội dung Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến tập trung vào: Kiến thức, hiểu biết về sự nghiệp của các lãnh tụ cách mạng; Phong trào công nhân trong và ngoài nước, phong trào yêu nước; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; Lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển; Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh; Thông tin kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của Việt Nam, của tỉnh Quảng Ninh trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cuộc thi được tổ chức 3 đợt: Đợt I: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/10/2019 – 10/11/2019; Đợt II: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/11/2019 – 10/12/2019; Đợt III: Tổ chức trong thời gian từ ngày 10/12/2019 – 10/01/2020. Thời gian thi mỗi đợt được tính từ 10h00’ ngày 10 và kết thúc vào 10h00’ ngày 9 tháng kế tiếp.

Về cách thức đăng ký dự thi, thí sinh trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có thể kết nối Internet. Thí sinh đăng ký tham gia thi trực tuyến trên website: http://www.baoquangninh.com.vn; http://www.quangninh.gov.vn vào banner Cuộc thi tìm hiểu lịch sử “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” bằng hình thức trực tuyến.

Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 1 tài khoản dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế. Người dự thi phải ghi đúng số điện thoại liên lạc vì đây là cơ sở để Ban Tổ chức liên hệ nếu đoạt giải.

Về giải thưởng của cuộc thi, đối với tập thể, kết thúc mỗi đợt thi, Ban Tổ chức sẽ công bố và trao giải nhất trị giá 10.000.000 đồng dành cho cơ quan, đơn vị có số lượng thí sinh tham gia thi nhiều và đạt giải cao. Đối với cá nhân, mỗi đợt thi có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 10 giải khuyến khích:

+ Giải nhất: 5.000.000 đồng
+ Giải nhì: mỗi giải 3.000.000 đồng
+ Giải ba: mỗi giải 2.000.000 đồng
+ Giải khuyến khích: mỗi giải 1.000.000 đồng

 

TheoBaoquangninh.com.vn