Các cơ sở đoàn tích cực tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu niên tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 4-1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.” trên internet.

Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hạ Long tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cuộc thi cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc thi được triển khai theo 2 đợt, được phát động và tổng hợp, công bố kết quả vào ngày 14/1 và ngày 24/1.

Hưởng ứng cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phát động 20/20 cơ sở Đoàn đã tích cực huy động Đoàn viên, thanh niên tham gia; tính đến ngày 26/1/2021 toàn tỉnh có 12.000 lượt đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

* Chùm ảnh các cơ sở Đoàn tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Thanh niên Tiên Yên tham gia hưởng ứng cuộc thi
Thanh niên Quảng Yên tham gia dự thi
Thanh thiếu niên huyện Vân Đồn hưởng ứng tham gia thi trực tuyến
Thanh niên thành phố Cẩm Phả tham gia hưởng ứng Hội thi
Thanh niên Đầm Hà tích cực tham gia hưởng ứng Hội thi
Thanh niên Hải Hà tham gia cuộc thi
Thanh niên Bình Liêu tham gia cuộc thi

 

Thanh niên Đông triều tham gia cuộc thi
Than niên huyện Ba Chẽ Tham gia cuộc thi
Thanh niên Thành phố Uông Bí Tham gia Hội Thi

 

Thanh niên thành phố Móng Cái tham gia Hội thi
Thanh niên huyện Cô Tô dự thi thông qua thiết bị di động
Đoàn thanh niên Công an tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc thi

 

Đoàn thanh niên cục thuế tỉnh tham gia hưởng ứng cuộc thi
Tuổi trẻ Đoàn khối các cơ quan tỉnh (trường THPT Hòn Gai) tham gia hưởng ứng cuộc thi
Đoàn thanh niên Than Quảng Ninh hưởng ứng cuộc thi thông qua thiết bị di động
Thanh niên Quân sự tham gia cuộc thi
Thanh niên cục Hải Quan tỉnh tham gia thi trực tuyến
Thanh niên biên phòng tỉnh Quảng Ninh tham gia dự thi

Đăng Linh