Các cơ sở đoàn tích cực tổ chức cho Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu niên tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Ngày 4-1/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh phát động Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.” trên internet.

Đoàn viên, thanh niên Thành phố Hạ Long tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Cuộc thi nhằm góp phần tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cuộc thi cũng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước và xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh. Cuộc thi được triển khai theo 2 đợt, được phát động và tổng hợp, công bố kết quả vào ngày 14/1 và ngày 24/1.

Hưởng ứng cuộc thi do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Phát động 20/20 cơ sở Đoàn đã tích cực huy động Đoàn viên, thanh niên tham gia; tính đến ngày 26/1/2021 toàn tỉnh có 12.000 lượt đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu niên và nhân dân tham gia.

* Chùm ảnh các cơ sở Đoàn tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Đông triều tổ chức cho Đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia hưởng ứng Cuộc thi
Thanh niên Cẩm phả tham gia hưởng ứng cuộc thi