THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

   BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn :
   Trình độ LLCT :
   SĐT :
   Email :
   NGUYỄN THẾ MINH –  PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn Cử nhân Hành Chính học; Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT : 0203.3622.932.
   Email : minhnguyen.tdqnh@gmail.com
   NGUYỄN PHƯƠNG THẢO –  PHÓ BÍ THƯ TỈNH ĐOÀN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế thương mại Quốc tế; Cử nhân Luật Kinh tế;                      Thạc sĩ Quản lý công;
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   SĐT : 0203.3622.931.
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com