Dự án Du lịch cộng đồng Family Ecozon của anh Nguyễn Văn Trưởng lọt TOP 135 DỰ ÁN vào VÒNG BÁN KẾT Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023

Với sự tham gia của 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước, Ban Tổ chức đã nhận được 446 hồ sơ dự án của thanh niên tham gia dự thi. Sau khi chấm vòng sơ khảo, Ban Giám khảo đã tiến hành lựa chọn ra 135 dự án tham gia vòng Bán kết Cuộc thi. Dự án Du lịch cộng đồng Family Ecozon của anh Nguyễn Văn Trưởng, Tiên Yên, Quảng Ninh lọt TOP 135 DỰ ÁN vào VÒNG BÁN KẾT Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 3/2023 – 10/2023 dành cho thanh niên Việt Nam, có độ tuổi từ 18 – 35; Cuộc thi gồm 3 vòng: Sơ khảo (đi tìm ý tưởng); Bán kết (hỗ trợ hoàn thiện ý tưởng, xây dựng dự án) và Chung kết toàn quốc,  nhằm hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp, phát triển kinh tế, Trung ương Đoàn tổ chức Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn” năm 2023.