Văn phòng Tỉnh đoàn

   NGUYỄN VŨ – CHÁNH VĂN PHÒNG

   Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   Di động : (+84) 886.091.991
   Email : vanphong.tdqnh@gmail.com
   NGUYỄN THỊ MAI ANH –  PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tiếng anh sư phạm
    Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 366.399.191
   Email : vanphong.tdqnh@gmail.com
   NGUYỄN HỒNG HẠNH –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 985.244.384
   Email : vanphong.tdqnh@gmail.com
   ĐỖ VĂN ĐIỆP –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 0913.080.766
   Email : vanphong.tdqnh@gmail.com
   NGUYỄN THỊ THÚY –  KẾ TOÁN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng cơ bản
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 904.345.818
   Email : vanphong.tdqnh@gmail.com

Ban Tổ chức Kiểm tra Tỉnh đoàn

   NGUYỄN CHIẾN THẮNG –  TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Công tác xã hội
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   Di động : (+84) 376.950.950
   Email : tochuc.tdqnh@gmail.com
   … –  PHÓ BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA

   Trình độ chuyên môn
   Trình độ LLCT
   Di động
   Email
   NGUYỄN PHƯƠNG THẢO –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản trị nhân lực 
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84)  378.604.346
   Email : tochuc.tdqnh@gmail.com
   ĐỖ THÙY LINH –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Quản lý nhà nước
   Trình độ LLCT : Sơ cấp
   Di động : (+84) 822.203.478
   Email : tochuc.tdqnh@gmail.com
   BẾ THỊ THANH MAI –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tâm lý học
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 833.180.889
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

   NGUYỄN TUẤN THẮNG –  TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Ngân hàng; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động :(+84) 388.966.858
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com
    –  PHÓ BAN TUYÊN GIÁO

   Trình độ chuyên môn
   Trình độ LLCT
   Di động
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com
   ĐẶNG ĐĂNG LINH –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân ngành Kế toán; Thạc sĩ Quản lý kinh tế
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 969.131.866
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com
   PHAN THÀNH NAM –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Công nghệ thông tin
   Trình độ LLCT : Sơ cấp
   Di động : (+84) 974.649.483
   Email : tuyengiao.tdqnh@gmail.com

Ban Phong trào Tỉnh đoàn

   ĐỖ THỊ MAI HƯƠNG-  TRƯỞNG BAN PHONG TRÀO

   Trình độ chuyên môn : Thạc sĩ
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   Di động : (+84) 973.575.122
   Email : phongtrao.tdqnh@gmail.com
   ĐẶNG THỊ HƯƠNG LAN –  PHÓ BAN PHONG TRÀO

   Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Lâm nghiệp; Thạc sĩ Lâm nghiệp
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 918.846.286
   Email : phongtrao.tdqnh@gmail.com
   LÊ QUỐC VIỆT – CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   Di động : (+84) 904.976.086
   Email : phongtrao.tdqnh@gmail.com
   NGUYỄN HỒNG HẠNH –  CHUYÊN VIÊN

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật; Thạc sĩ Luật kinh tế
   Trình độ LLCT : Sơ cấp
   Di động : (+84) 988.892.556
   Email : phongtrao.tdqnh@gmail.com

Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn

   … – TRƯỞNG BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

   Trình độ chuyên môn
   Trình độ LLCT :  
   Di động
   Email : truonghoc.tdqnh@gmail.com
   TRIỆU HỒNG HẠNH –  PHÓ BAN THANH THIẾU NHI TRƯỜNG HỌC

   Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Thạc sĩ KHMT
   Trình độ LLCT : Cao cấp
   Di động : (+84) 962.251.292
   Email : truonghoc.tdqnh@gmail.com
   ĐỖ MẠNH TUẤN – CHUYÊN VIÊN  

   Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Mỏ; Kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử
   Trình độ LLCT : Trung cấp
   Di động : (+84) 906.198.983
   Email : truonghoc.tdqnh@gmail.com
   HOÀNG MỸ ĐAN – CHUYÊN VIÊN  

   Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán và Tài chính
   Trình độ LLCT : Sơ cấp
   Di động : (+84) 972.626.868
   Email : truonghoc.tdqnh@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *