THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CƠ QUAN TỈNH ĐOÀN QUẢNG NINH NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 360-KH/TU ngày 22/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2023 như sau:

* Nhu cầu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu công chức, trong đó:

– 01 chỉ tiêu tuyển dụng thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

– 02 chỉ tiêu thuộc thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh (yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại Giỏi trở lên và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn thuộc Điểm a hoặc Điểm b hoặc Điểm c Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP)

– 02 chỉ tiêu thuộc diện tuyển dụng thông thường (yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, trừ các ngành, chuyên ngành: Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc, Giao thông, Logictics, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Bác sĩ).

* Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/12/2023 đến hết ngày 23/01/2024 (trong giờ hành chính).
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tầng 8, trụ sở Các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh (trụ sở Liên cơ quan số 4), đường Nguyễn Văn Cừ, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
– Người tiếp nhận hồ sơ: Đồng chí Nguyễn Phương Thảo – Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, số điện thoại: 0378604346; Đồng chí Đỗ Thùy Linh – Chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, số điện thoại: 0399670678.
– Tải thông báo tuyển dụng, mẫu phiếu đăng ký tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1gIp8gv9Fyt6AgnCpKlJLxFrgr3bUZEu3?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1gIp8gv9Fyt6AgnCpKlJLxFrgr3bUZEu3?usp=drive_link