Gần 2.000 ĐVTN tham gia tìm hiểu “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam”

Ngày 24/11, 100% đơn vị Đoàn cấp huyện và Đoàn trực thuộc Tỉnh Đoàn đã tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “90 năm – Vinh quang Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn phát động tại địa chỉ website chính thức của cuộc thi: http://timhieuvedangcongsan.vn.

Các ĐVTN tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm – vinh quang Đảng cộng sản Việt Nam” bằng hình thức thi trực tuyến tại ngày hội.
Các ĐVTN thuộc Đoàn TN Khối Các cơ quan tỉnh tham gia cuộc thi.

Nội dung cuộc thi tập trung tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; những nhân vật lịch sử, nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam có những đóng góp trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam qua 90 năm…

Cuộc thi gồm 3 vòng: Vòng thi tuần (hình thức trực tuyến) được diễn ra trong 5 tuần với thời gian cụ thể: Tuần 1 từ ngày 24-30/11/2019; Tuần 2 từ ngày 1-7/12/2019; Tuần 3 từ ngày 8- 14/12/2019; Tuần 4 từ ngày 15-21/12/2019; Tuần 5 từ ngày 22-28/12/2019. Vòng thi bán kết (hình thức trực tuyến) bắt đầu từ 09h00′, ngày 5/1/2020 và vòng thi chung kết (hình thức đối kháng sân khấu) tổ chức vào ngày 12/1/2020.

Trong ngày đầu tiên hưởng ứng cuộc thi do Trung ương Đoàn phát động, toàn tỉnh đã thu hút gần 2.000 ĐVTN tham gia. 

Gần 400 ĐVTN trường THPT Quảng Hà (huyện Hải Hà)
Trên 400 ĐVTN Trường THPT Quảng Hà (huyện Hải Hà) tham gia cuộc thi trong sáng 24/11.

Nguyễn Dung