Hội nghị trực tuyến quán triệt mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ

Sáng ngày 9/10, tại TP Hạ Long, phát huy tinh thần tiên phong của tuổi trẻ, Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết 18 -NQ/TU ngày 2/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ; chủ trương sáp nhập 9 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh tới đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt trong toàn tỉnh.

Đ/c Lê Hùng Sơn, UV BCH Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn quán triệt tại hội nghị

Hội nghị đã quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết 18-NQ/TU; theo đó đã nêu bật những lợi ích to lớn, hiệu quả thiết thực về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội sau khi sáp nhập 2 địa phương thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Theo đó khi sát nhập Hạ Long – Hoành Bồ sẽ hình thành đô thị loại I lớn nhất cả nước về diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính trực thuộc, thúc đẩy Quảng Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là đòn bẩy cho phát triển nhanh và bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển của thành phố Hạ Long để bảo vệ cảnh quan vùng Di sản; giải quyết tốt hơn vấn đề bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; nâng cao tiềm lực quốc phòng – an ninh; tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế… đáp ứng tình cảm, nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, qua đó củng cố niềm tin, lan tỏa phấn khởi, tạo động lực cho thời kỳ mới xây dựng, phát triến của tỉnh… Việc nhập địa giới hành chính 02 địa phương phải thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục; Phải có bước đi, cách làm bài bản, phù hợp, chặt chẽ, toàn diện, hiệu quả; hạn chế thấp nhất xáo trộn; giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân, giữ vững sự ổn định trong quá trình sắp xếp để phát triển.Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn cũng đã hướng dẫn về nhiệm vụ trọng tâm, cách thức thực hiện của tổ chức Đoàn Thanh niên trong triển khai Nghị quyết 18-NQ/TU.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng được nghe đại diện các đơn vị Thành đoàn Hạ Long, Huyện Đoàn Hoành Bồ và các tổ chức cơ sở đoàn tại các xã sáp nhập báo cáo về tình hình dư luận trong thanh thiếu nhi và nhân dân tại địa bàn về các chủ trương sáp nhập; những nội dung triển khai công tác tuyên truyền của Đoàn thanh niên tại các phường, xã sau khi có chủ trương sáp nhập và đề xuất, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên.

Quang cảnh điểm cầu trực tuyến tại TP. Hạ Long

Trong thời gian tới, tổ chức Đoàn các cấp sẽ tiếp tục tập tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương của Đảng, nhà nước đối với việc sáp nhập thành phố Hạ Long – huyện Hoành Bồ qua các hình thức như hội nghị, tọa đàm, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội; phối hợp tổ chức các cuộc họp của Hội đồng nhân dân và lấy ý kiến cử tri; trực tiếp xuống địa bàn nắm thêm dư luận, tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi và nhân dân để có giải pháp kịp thời; giám sát, phản biện các cơ quan trong việc triển khai NQ 18 NQ/TU; tham mưu cho cấp uỷ phương án sắp xếp mới bộ máy tổ chức của đoàn khi sáp nhập. Đồng thời tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn tham gia xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, tham gia cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của thành phố Hạ Long sau khi sáp nhập.

PV