Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh, 100% đoàn cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt 2 chuyên đề: chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ đoàn; chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên.

Học và làm theo Bác, tuổi trẻ Công ty Tuyển than Cửa Ông -TKV tham gia dọn vệ sinh mặt bằng công nghiệp tại công ty, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ.

Việc triển khai hai chuyên đề được các cấp bộ Đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức: tổ chức hội nghị quán triệt, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, tổ chức cho đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động về nguồn đến các địa chỉ đỏ, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Bác, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao…

hoạt động về nguồn đến các địa chỉ đỏ giúp đoàn viên thanh niên sống có trách nhiệm.

Công tác tuyên truyền việc học tập và quán triệt hai chuyên đề được triển khai dưới nhiều hình thức: đăng tải những hình ảnh đẹp về Bác và những câu chuyện cảm động về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trên mạng xã hội facebook, zalo, trên hệ thống báo chí, website tinhdoanquangninh.vn

Học sinh Trường THCS Mạo Khê II (TX Đông Triều) đăng ký tham gia cuộc thi học tập và làm theo lời Bác về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm trên mạng intenet

Thông qua các hoạt động góp phần phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi và giúp thanh thiếu nhi hiểu hơn về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm theo tấm gương Bác Hồ.