Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trúng cử BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Chiều 30/1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu tín nhiệm cao

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương khóa XII thay mặt Ban Kiểm phiếu Đại hội báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trước đó, phiên làm việc buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII với tổng số 200 ủy viên. Trong đó, có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết đã được Đại hội thông qua ngày 28/1.

Ngày mai, Chủ nhật 31/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh QN dự Đại hội XIII của Đảng.
Đoàn Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội XIII của Đảng.

Báo Quảng Ninh