Đại hội XIII của Đảng đã bầu 200 Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII, gồm 180 Uỷ viên chính thức và 20 Uỷ viên dự khuyết. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã trúng cử Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đã trúng cử Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Anh Nguyễn Anh Tuấn

– Ngày sinh: 26/11/1979

– Quê quán: xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

+ Chuyên môn nghiệp vụ: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Kinh tế ngành Ngân hàng tài chính.

+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Từ tháng 12/2002 – tháng 6/2009: Cán bộ Phòng Quản lý Khoa học, Giảng viên Khoa Ngân hàng – Tài chính; Giám đốc Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng về ngân hàng, tài chính và chứng khoán, Đại học Kinh tế Quốc dân; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội (khóa XIII), Bí thư Đoàn trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

– Từ tháng 6/2009 – 01/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (khóa VIII); Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam.

– Từ tháng 02/2010 – 9/2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

– Từ tháng 10/2011 – 01/2013: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn (khóa IX), Phó trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa IX, khóa X), Trưởng ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn; Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

– Từ tháng 02/2013 – 8/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn (khóa X), Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn (khóa XXI), Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thư ký Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

– Từ tháng 8/2014 – 11/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXII, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 5/2016).

– Từ tháng 12/2017 – 11/2020: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 12/2017); Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI (tháng 01/2018); Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (tháng 10/2018); Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12/2019).

– Ngày 11/11/2020: Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn

– Ngày 15/1/2021: Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn

Hai Bí thư Trung ương Đoàn trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII - ảnh 1Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Anh Bùi Quang Huy:

– Sinh năm: 1977

-Quê quán: Nghệ An

– Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

– Lý luận chính trị: Cao cấp

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

– Từ năm 1995 – 2000: Sinh viên trường Đại học Luật TPHCM, Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật TPHCM.

– Từ năm 2000 – 2004: Chuyên trách Đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật TPHCM.

– Từ năm 2004 – 8/2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật TPHCM; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Luật TPHCM (8/2005 – 9/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Thành đoàn TPHCM (11/2005 – 11/2007).

– Tháng 9/2007: Cán bộ Ban Thanh niên Trường học Thành đoàn TPHCM.

– Từ tháng 10/2007 – 5/2010: Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (10/2007 – 6/2010); Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM(11/2007 – 11/2010); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX (từ tháng 12/2007); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM (từ tháng 01/2008 – 8/2010); Phó trưởng ban Công tác Sinh viên Đại học Quốc gia TPHCM (02/2008 – 5/2010).

– Từ tháng 6/2010 – 4/2012: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn.

– Từ tháng 4/2012 – 3/2013: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn khóa X, Phó chánh Văn phòng T.Ư Đoàn (từ tháng 12/2012).

– Từ tháng 4/2013 – 3/2015: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (6/2014 – 6/2015).

– Từ tháng 4/2015 – 9/2016: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ tháng 8/2015).

– Từ tháng 9/2016 – 12/2017: Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn.

– Từ tháng 12/2017 – 30/11/2020: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư Chi bộ Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ tháng 12/2018).

-Từ 01/12/2020: Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn khóa XI.

Báo Tiền Phong