Bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 26/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đã tiến hành quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

1.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIV, Chủ tịch HĐND tỉnh, quán triệt yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; đề cử danh sách nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV giới thiệu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các bước quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV thực hiện, trên tinh thần khách quan, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, theo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Đề án nhân sự trình Đại hội đã được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ, công phu; quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử một cách dân chủ, công khai; đảm bảo tuân thủ, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đảm bảo dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; tạo bầu không khí đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong toàn tỉnh, sáng suốt lựa chọn những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.

Quán triệt nghiêm túc quan điểm mang tính nguyên tắc là không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, kiên quyết không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, suy giảm tính chiến đấu; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Sau phiên thảo luận tại các tổ, 100% đại biểu dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua danh sách nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 59 đồng chí. Trên cơ sở đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả, 53 đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt cao.

Cũng trong chiều 26/9, Đại hội đã nghe báo cáo Đề án nhân sự và lấy giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XV; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 (Bầu tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, ngày 26/9/2020).

STT

Họ và tên

1

Nguyễn Xuân Ký

2

Ngô Hoàng Ngân

3

Nguyễn Văn Thắng

4

Trịnh Thị Minh Thanh

5

Cao Tường Huy

6

Nguyễn Đức Thành

7

Vi Ngọc Bích

8

Vũ Xuân Diện

9

Vũ Văn Diện

10

Vũ Quyết Tiến

11

Vũ Anh Tuấn

12

Lê Văn Long

13

Nguyễn Ngọc Lâm

14

Nguyễn Văn Hồi

15

Bùi Văn Khắng

16

Nguyễn Thị Hạnh

17

Nguyễn Việt Dũng

18

Mai Vũ Tuấn

19

Bùi Thúy Phượng

20

Lê Văn Ánh

21

Nguyễn Thị Thu Hà

22

Hà Hải Dương

23

Dương Mạnh Cường

24

Nguyễn Hồng Dương

25

Tô Xuân Thao

26

Trần Như Long

27

Nguyễn Anh Tú

28

Hồ Văn Vịnh

29

Trần Văn Lâm

30

Phạm Văn Thành

31

Nguyễn Mạnh Cường

32

Đặng Toàn Quân

33

Cao Ngọc Tuấn

34

Lê Hùng Sơn

35

Nguyễn Thị Vinh

36

Hoàng Bá Nam

37

Vũ Thành Long

38

Nghiêm Xuân Cường

39

Nguyễn Trọng Diện

40

Nguyễn Hoài Sơn

41

Lương Phúc Sơn

42

Hoàng Văn Tiền

43

Nguyễn Kim Anh

44

Phạm Xuân Đài

45

Nguyễn Minh Sơn

46

Điệp Văn Chiến

47

Hoàng Quang Hải

48

Nguyễn Thị Thúy

49

Nguyễn Mạnh Tuấn

50

Lê Ngọc Hân

51

Đỗ Thị Ninh Hường

52

Nguyễn Chí Thành

53

Nguyễn Văn Công

Hồng Nhung

Theo Báo Quảng Ninh