Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Tỉnh đoàn Quảng Ninh giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn theo Quyết định 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Sau khi giám sát qua báo cáo đối với 20/20 huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc tỉnh, trong 02 ngày từ ngày 14 – 15/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức Đoàn giám sát trực tiếp việc thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại huyện Bình Liêu, Ba Chẽ và thị xã Đông Triều.

Đoàn giám sát làm việc tại Huyện ủy Bình Liêu

Đồng chí Lê Hùng Sơn – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn là trưởng đoàn, tham gia Đoàn gồm có đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức – Kiểm tra Tỉnh đoàn, mời đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tham gia. Về phía cấp huyện, tham gia buổi làm việc có Thường trực cấp ủy địa phương, lãnh đạo cơ quan Tổ chức – Nội vụ, lãnh đạo Ban Dân vận – Thủ trưởng Cơ quan Khối cấp huyện; tập thể Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên cấp huyện; đại diện cấp ủy và Đoàn thanh niên một số xã, phường, thị trấn.

Việc giám sát thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với việc chọn cử giới thiệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 là một trong những nội dung Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được Tỉnh ủy phân công tại Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh Quảng Ninh năm 2020.
Tại các buổi làm việc, các địa phương đã báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các báo cáo tập trung đề cập đến công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện tiêu chuẩn cán bộ Đoàn các cấp; các khâu trong công tác cán bộ Đoàn như: quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, điều động luân chuyển, điều động cán bộ Đoàn, công tác nhận xét, đánh giá; giới thiệu ứng cử; khen thưởng, kỷ luật, kiểm tra, giám sát cán bộ Đoàn; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn, công tác tạo nguồn cán bộ Đoàn kế cận ở cấp xã… và kết quả giới thiệu, chọn cử cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua báo cáo cho thấy cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung quan tâm, chăm lo quyền lợi chính trị cho cán bộ Đoàn; tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cán bộ Đoàn phát huy khả năng, sở trường, cống hiến để trưởng thành; chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở đã không ngừng được nâng cao, cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn của người cán bộ Đoàn về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, kỹ năng công tác Đoàn…

Tại các buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát đã tiến hành trao đổi, thảo luận làm rõ các vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại địa phương. Trên cơ sở các ý kiến của Đoàn giám sát, đại diện cấp ủy, Đoàn Thanh niên các địa phương đã trình bày, giải đáp các ý kiến; phân tích rõ thuận lợi, hạn chế trong quá trình thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn.

Kết luận các buổi làm việc, đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Tỉnh đoàn đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy tại 3 địa phương được giám sát trong chỉ đạo triển khai Quy chế Cán bộ Đoàn, cụ thể hóa các khâu trong công tác cán bộ Đoàn như công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn; công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đánh giá nhận xét… và ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Thường vụ Huyện đoàn trong thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn. Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế ở cấp cơ sở trong việc quy hoạch, sử dụng cán bộ Đoàn… Đồng chí cũng đề nghị, trong thời tới, cấp ủy các địa phương quan tâm hơn nữa đến công tác cán bộ Đoàn, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ Đoàn nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận để trưởng thành. Đồng thời, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Huyện đoàn cần chủ động trong công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác quy hoạch nguồn, đào tạo và sử dụng cán bộ Đoàn, thường xuyên rà soát đối với các đồng chí Bí thư Đoàn cơ sở đã nhiều năm công tác, chuẩn bị hết tuổi để phối hợp với cấp ủy cơ sở trong việc tìm “đầu ra” cho cán bộ Đoàn; quan tâm trong việc giới thiệu cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ cho cấp ủy để lựa chọn tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục thực hiện giám sát trực tiếp việc thực hiện Quy chế Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương tại một số địa phương, đơn vị khác trong tỉnh.