Rà soát, kiện toàn Ủy ban kiểm tra đối với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Tại phòng họp Cơ quan Tỉnh đoàn, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn do đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn và công tác rà soát, kiện toàn Ủy ban kiểm tra đối với Đoàn Khối các cơ quan tỉnh

Đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTN-UBKT ngày 28/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về Kiểm tra, giám sát năm 2020; Kế hoạch số 04 KH/TĐTN-UBKT ngày 23/10/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về giám sát hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn và công tác rà soát, kiện toàn Ủy ban kiểm tra; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành giám sát qua báo cáo của 16 đơn vị cấp huyện. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn thành lập Đoàn công tác tiến hành giám sát hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Đoàn và công tác rà soát, kiện toàn Ủy ban kiểm tra đối với Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh.

Qua giám sát cho thấy: Ủy ban kiểm tra các cấp đã làm tốt hơn chức năng tham mưu cho các cấp bộ đoàn về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn. Chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm bám sát chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành cùng cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát sát với thực tiễn hơn; hình thức kiểm tra, giám sát có đổi mới, từng bước tránh được hình thức; quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ và khoa học hơn. Việc kiểm tra thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; kiểm tra việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và nghị quyết của ban chấp hành đoàn cấp tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đoàn cấp dưới và hướng dẫn cấp bộ đoàn, ủy ban kiểm tra đoàn cấp dưới về công tác kiểm tra, giám sát; kiểm tra công tác Đoàn phí, việc sử dụng các nguồn kinh phí của đoàn được tiến hành thường xuyên và hiệu quả hơn.Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhận thấy UBKT Đoàn cấp huyện tại một số đơn vị chưa được quan tâm kiện toàn kịp thời, vai trò và hoạt động của UBKT và trách nhiệm tham mưu của cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở chưa rõ, chưa phát huy hiệu quả…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục phát huy vai trò tham mưu của Ủy ban Kiểm tra cấp huyện, khắc những tồn tại hạn chế. Đối với đề xuất kiến nghị, đoàn giám sát sẽ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

BBT