Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn

Sáng ngày 8/7 tại Huyện Bình Liêu, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; kết quả triển khai thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI đối với Huyện đoàn Tiên Yên và Huyện đoàn Ba Chẽ. Dự buổi làm việc có các đồng chí: đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn, Lãnh đạo các ban chuyên môn Tỉnh đoàn, Thường trực Đoàn Thanh niên, Ủy ban Kiểm tra các đơn vị: Ba Chẽ, Tiên Yên.

Đoàn công tác kiểm tra tại Ba Chẽ, Tiên Yên.

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TĐTN-UBKT ngày 28/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn về Kiểm tra, giám sát năm 2020,  Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tiến hành kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn; kết quả triển khai thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI đối với Huyện đoàn Tiên Yên và Huyện đoàn Ba Chẽ.

Qua giám sát cho thấy, hai đơn vị được kiểm tra đã quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt thi hành Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn như công tác xây dựng Đoàn, công tác đoàn viên tại cơ sở trong đó công tác phát triển đoàn viên, đảng viên mới; chương trình rèn luyện đoàn viên…Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đoàn viên được các cơ sở Đoàn thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng thủ tục, quy trình phát triển đoàn viên mới. Việc thực hiện Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với đủ 5 nội dung rèn luyện của người đoàn viên được các cấp bộ Đoàn từng bước cụ thể hóa thành các nội dung, tiêu chuẩn phù hợp với đoàn viên ở từng khu vực, địa phương, đơn vị. Đối với công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp Huyện ban hành tập trung chỉ đạo tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI; tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh, toàn quốc lần thứ XI gắn với Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2020. Sau nửa nhiệm kỳ, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế – xã hội được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển địa phương cũng như sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, một số đơn vị vẫn còn những tồn tại hạn chế: chưa mạnh dạn xóa tên những đoàn viên không đủ điều kiện; việc tổ chức sinh hoạt đoàn theo định kỳ 1 tháng/lần chưa làm được; đa số các chi đoàn ở địa bàn dân cư sinh hoạt theo quý; Việc thu đoàn phí của đoàn viên không hưởng lương, đoàn viên trên địa bàn dân cư còn gặp nhiều khó khăn…

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã đề nghị các đơn vị trong thời gian tới phát huy những kết quả đạt được và đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế đang gặp phải; đối với những đề xuất kiến nghị, đoàn kiểm tra tiếp thu, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và sẽ Thông báo kết quả kiểm tra đến các đơn vị.

BBT