Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu, giao ban cụm thi đua năm 2019

Từ ngày 12 đến ngày 20/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu, giao ban cụm thi đua  năm 2019 tại 7 đơn vị cấp huyện

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; cùng dự có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra là Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 tại 07 địa phương, đơn vị trực thuộc, gồm: Đoàn TN Cục Hải quan tỉnh, Đoàn Than Quảng Ninh, Đoàn TN Biên Phòng tỉnh, Đoàn TN Công an tỉnh; BTV Huyện Đoàn Tiên Yên, Ba Chẽ và Móng Cái.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm 2019 gắn với chủ đề công tác “Thanh niên tình nguyện; xung kích tham gia nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”; nghe sâu các chuyên đề: Chương trình phối hợp giữa UBND huyện/chuyên môn với tổ chức Đoàn thanh niên cấp huyện, cấp cơ sở; hoạt động vốn vay ủy thác qua ngân hàng chính sách xã hội; Công tác triển khai thực hiện Đề án “Phát hiện tài năng và bồi dưỡng kỹ năng, năng khiếu một số lĩnh vực cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2019 – 2025″ (Quyết định 1515 ngày 24/4/2019 của BTV Tỉnh ủy); Đề án “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2025″ (Quyết định 1516 ngày 24/4/2019 của BTV Tỉnh ủy); Nghị quyết số 03-NQ/TĐTN-BTC ngày 27/12/2018 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn “Về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2018 – 2022″; Công tác chỉ đạo Đại hội chi đoàn trực thuộc, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Nhìn chung, các đơn vị đã nghiêm túc chuẩn bị nội dung báo cáo, các chuyên đề, văn bản, hệ thống hồ sơ, sổ sách của cấp mình; báo cáo, mời cấp ủy địa phương tham dự chương trình; triệu tập các thành phần tham gia kiểm tra đúng yêu cầu kế hoạch của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019, bám sát chương trình công tác của BCH Tỉnh đoàn, cụ thể hóa chủ đề công tác năm “Thanh niên tình nguyện; xung kích tham gia nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” gắn với sự chỉ đạo của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của địa phương, đơn vị. Công tác giáo dục được chú trọng. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai mạnh mẽ, thiết thực. Các nội dung triển khai trong tháng thanh niên có trọng tâm có sự cộng hưởng và lan tỏa nhận được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền. Việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở được triển khai hiệu quả, các công trình mang ý nghĩa thiết thực, huy động được đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia, nhiều công trình thanh niên thực hiện sâu nhiệm vụ của chuyên môn; nhiều sáng kiến, giải pháp công tác hiệu quả, có giá trị làm lợi lớn; xã hội hóa được nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ địa bàn khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế; tham gia tốt chương trình, hoạt động bảo vệ môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, qua kiểm tra cũng phát hiện những khó khăn tồn tại ở cấp cơ sở như: Việc huy động thanh niên tham gia các hoạt động phong trào tại khu dân cư chưa có nhiều hình thức phong phú, chưa lôi kéo đa dạng các đối tượng thanh niên tham gia. Việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ tại một số chi đoàn thực hiện chưa đảm bảo, có chi đoàn thực hiện sinh hoạt 01 quý/lần do hoạt động ca/kíp hoặc sinh hoạt theo phân đoàn …

Thông qua đợt kiểm tra nhằm đánh giá đúng tình hình, công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 tại các cơ sở Đoàn. Qua đó, xác định những khó khăn, vướng mắc kịp thời đưa ra giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019.

BTV