Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, giao ban các Cụm thi đua thành phố, thị xã năm 2020

Ngày 27/11/2020, tại phòng họp Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, giao ban các Cụm thi đua thành phố, thị xã năm 2020

Đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo.

Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; cùng dự có các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra là Trưởng, Phó các Ban, Văn phòng Tỉnh đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 tại 06 địa phương, đơn vị trực thuộc, gồm: BTV Huyện đoàn Đầm Hà, Cô Tô, Cẩm Phả, Móng Cái, Đoàn TN Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn TN Quân sự tỉnh.

Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020 gắn với chủ đề công tác Tuổi trẻ Quảng Ninh tự hào tiến bước dưới cờ Đảng, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn”; nghe sâu các chuyên đề: đánh giá việc thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020; thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình rèn luyện đoàn viên; kết quả triển khai Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN cấp huyện năm 2020…Qua kiểm tra, kết quả cho thấy các đơn vị đã bám sát Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2020 của cấp trên, chủ động xây dựng chương trình công tác tại đơn vị mình, có kế hoạch cụ thể triển khai các hoạt động hàng tháng, hàng quý trong năm. Công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên được đổi mới nội dung và hình thức; tận dụng ưu thế của công nghệ thông tin, mạng xã hội để truyền tải thông tin đến với thanh niên kịp thời và hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai mạnh mẽ, thiết thực. Việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở được triển khai hiệu quả, các công trình mang ý nghĩa thiết thực, huy động được đông đảo lực lượng ĐVTN tham gia, nhiều công trình thanh niên thực hiện sâu nhiệm vụ của chuyên môn; nhiều sáng kiến, giải pháp công tác hiệu quả, có giá trị làm lợi lớn; xã hội hóa được nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hỗ trợ, giúp đỡ địa bàn khó khăn, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế. Đoàn Thanh niên các đơn vị tập trung hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào TTN cấp huyện năm 2020.

Phát biểu kết luận nội dung kiểm tra, đồng chí Hoàng Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá cao các hoạt động của đơn vị đặc biệt là các hoạt động xây dựng đô thị văn minh, các hoạt động chăm lo thiết thực đến đời sống thanh niên công nhân, người lao động trên địa bàn; thực hiện tốt các hoạt động chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu trong tình hình mới đề nghị đơn vị cần phát huy hơn nữa việc xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả trong địa bàn đô thị; tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền những nội dung mới phát sinh; quan tâm, định hướng và thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ Đoàn…, kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đoàn Thanh niên các cấp…

BBT