Đoàn cấp huyện tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp và văn kiện Đại hội Đảng cấp trên

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 20/20 huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp. Việc triển khai đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức phong phú, với hàng loạt ý kiến trọng tâm, sát thực đóng góp văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Dấu ấn của tuổi trẻ toàn tỉnh ngày càng thể hiện rõ nét thông qua việc tập hợp được nhiều ý kiến trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cùng cấp và văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; qua các công trình, phần việc thanh niên có giá trị, thiết thực với cộng đồng xã hội.

Huyện đoàn Ba Chẽ tổ chức hội nghị Ban Chấp hành góp ý dự thảo văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh

Nhấn mạnh việc đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII là nhiệm vụ, cơ hội thể hiện trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp thanh niên toàn tỉnh, Các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên trên cả nước đã lên kế hoạch và tổ chức nhiều hội nghị, chương trình lấy ý kiến thông qua nhiều kênh và bằng nhiều cách thức khác nhau, với phương pháp tổ chức đổi mới như lấy ý kiến trên mạng xã hội, mở chuyên mục trên mạng xã hội, tổ chức các hội nghị…

Thành Đoàn Hạ Long góp ý văn kiện đại hội Đảng

Góp ý văn kiện thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm và trí tuệ của tuổi trẻ với Đảng, là dịp quan trọng để đoàn viên thanh niên bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, nhu cầu của mình với Đảng.

Ban Tuyên giáo