Tỉnh đoàn đến thăm tặng quà nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020), Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong cộng đồng khu dân cư. Ngày hội được tổ chức hàng năm đã góp phần cổ vũ, nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong nhân dân tại các khu dân cư, từ đó tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Tỉnh đoàn thăm tặng quà ông Sằn Quay Sáng, Bí thư chi bộ-Trưởng thôn Khe Ngà-Pỏ Mảy, xã Hà Lâu huyện Tiên yên.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức tại khu dân cư để động viên, cổ vũ các hộ dân đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát triển kinh tế, văn hóa, xây dựng đời sống tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau. Thông qua việc tổ chức ngày hội còn là dịp để các cấp lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các đoàn thể bám nắm sát cơ sở, từ đó trong quá trình chỉ đạo có những nội dung, định hướng kịp thời cho cơ sở thực hiện nhiệm vụ chính trị tốt hơn”.

Cũng trong dịp này, ngày 17/11/2020, Tỉnh đoàn đến thăm tặng quà ông Sằn Quay Sáng, Bí thư chi bộ-Trưởng thôn Khe Ngà-Pỏ Mảy, xã Hà Lâu huyện Tiên yên nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

BBT