Trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Thiết thực các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025,  các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Quảng Ninh bằng việc thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu và rèn luyện, đã kịp thời bồi dưỡng, lựa chọn giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, góp phần bổ sung nguồn đảng viên trẻ có bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng xung kích trong mọi nhiệm vụ.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, trao quyết định kết nạp Đảng cho lớp đảng viên 90 năm đợt 3

Để làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐVTN, các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục thanh niên với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục hiệu quả với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương được các cấp bộ Đoàn triển khai như tổ chức cho ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn; tổ chức hành trình về nguồn; triển khai học tập nghiên cứu các nghị quyết của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương của Đoàn cấp trên…

Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, việc rà soát, kiểm tra công tác xây dựng điển hình và đăng ký các tiêu chí, chuẩn mực đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên đã được cụ thể hóa đến từng đối tượng, khu vực, địa bàn, đặc biệt là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương thông qua các phong trào thi đua như: “Xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”… Qua đó đã tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, cống hiến; chọn lọc được ngày càng nhiều ĐVTN ưu tú tham gia phát triển kinh tế – xã hội, nêu gương điển hình về lập thân, lập nghiệp… Để bồi dưỡng, nâng cao chất lượng các nhân tố tích cực, tạo nguồn kế cận cho Đảng, các cấp bộ Đoàn cũng đã tham mưu cho các cấp ủy Đảng phân công cán bộ, đảng viên có năng lực, uy tín trực tiếp phụ trách trong công tác phát triển đảng viên và chỉ đạo hoạt động Đoàn, chỉ đạo trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng. Từ đó, ĐVTN được tiếp thu, học hỏi để nâng cao năng lực công tác, sớm trưởng thành. Các phong trào lớn và các hoạt động của Đoàn đã góp phần đoàn kết rộng rãi các đối tượng thanh niên, nâng cao chất lượng đoàn viên có “tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”.

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy Đảng tổng số 1.076 đoàn viên ưu tú, trong đó có 275 đoàn viên trên địa bàn dân cư, 278 đoàn viên khối lực lượng vũ trang, 489 đoàn viên khối công chức, viên chức… Để nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong ĐVTN, thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tiếp tục xác định nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên một cách chi tiết, xác định nguồn kết nạp và có kế hoạch bồi dưỡng cụ thể, coi công tác chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong thanh niên là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại cấp ủy cơ sở. Đặc biệt, cấp ủy Đảng các cấp cần quan tâm lãnh đạo Đoàn Thanh niên phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ xây dựng quê hương, xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể vững mạnh.

BBT