Ỷ NIỆM 110 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ CHU HUY MÂN (17/3/1913 – 17/3/2023) – NGƯỜI CỘNG SẢN KIÊN CƯỜNG, NHÀ CHÍNH TRỊ, QUÂN SỰ TÀI NĂNG

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân đã để lại cho lớp lớp các thế hệ thanh niên Nghệ An nhiều bài học quý giá. Học tập và noi theo tấm gương đồng chí Chu Huy Mân, thế hệ trẻ hôm nay quyết tâm học tập, lao động, sản xuất góp sức phát triển quê hương, đất nước.

Infographic: Tỉnh đoàn Nghệ An