Hiệu quả từ đợt sinh hoạt chính trị: Thanh niên Quân đội- Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, là cơ hội để tuổi trẻ Quân đội được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của QUTW và Chuyên đề phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Đoàn cơ sở Tiểu đoàn 1, Học viện Hậu cần tổ chức Tọa đàm

Quán thiệt và Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-CT ngày 10/01/2022 của Tổng cục Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân năm 2022; Kế hoạch số 407 ngày 30/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII (Kết luận số 01) giai đoạn 2021 – 2026, thời gian qua, các đoàn cơ sở trong toàn quân đã đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề: “Thanh niên Quân đội  – Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân” đây cũng là hoạt động thiết thực kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị.

Đợt sinh hoạt chính trị đã được cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng và thống nhất cao. Tổ chức đoàn các cấp, nhất là cấp đoàn cơ sở đã phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết và triển khai thực hiện nghiêm túc, sát đặc điểm nhiệm vụ. Với nhiều hình thức sáng tạo, trọng tâm là sân khấu hóa, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, có sử dụng công nghệ thông tin, xây dựng các clip, phóng sự ngắn, những tình huống đặt ra và cách ứng xử, giải quyết; bảo đảm phong phú, phù hợp với đặc điểm tâm lý, cũng như nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ; kết hợp với gặp mặt, tôn vinh, khen thưởng điển hình tiên tiến, gương mặt trẻ tiêu biểu… đã thu hút và được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên hưởng ứng tham gia với trách nhiệm chính trị cao.

Quang cảnh buổi Tọa đàm của Đoàn cơ sở Lữ đoàn 45, Binh chủng Pháo binh

Thông qua đợt sinh hoạt chính trị, là cơ hội để tuổi trẻ Quân đội được học tập, quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của QUTW và Chuyên đề phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”… Đồng thời đã tuyên truyền sâu rộng về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại; hoàn cảnh, giá trị lịch sử, ý nghĩa về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh của Người (19/5/1890 – 19/5/2022), 111 năm Ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2022)…

Tại các buổi tọa đàm, diễn đàn thanh niên, tuổi trẻ các đơn vị đã trình bày nhận thức và trao đổi với những nội dung có ý nghĩa thiết thực, mang tính thời sự, như: Những đặc trưng cơ bản của phẩm chất, chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; các tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của TNQĐ; những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân (10 biểu hiện). Qua đó, khẳng định vị trí, ý nghĩa quan trọng, những nội dung chuẩn mực cơ bản, giá trị to lớn và sự cần thiết đẩy mạnh học tập, làm theo Bác; đồng thời, nhận diện các biểu hiện và kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân trong từng cá nhân cán bộ, ĐVTN và đồng chí, đồng đội.

Đồng thời, đã nêu bật những kết quả và giới thiệu, trao đổi những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những kinh nghiệm rút ra trong tổ chức, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021; trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân của tuổi trẻ Quân đội và của đơn vị; cũng như nêu rõ trách nhiệm của cán bộ, ĐVTN trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác trong thời gian tới, trọng tâm là đề cao tinh thần tự nguyện, ham học hỏi; ý chí kiên cường, xung phong dấn thân; dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt mọi khó khăn, gian khổ; đặt lợi ích của tập thể, đơn vị lên trên hết, trước hết lợi ích cá nhân; thương yêu đồng chí, đồng đội; quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, tổ chức đoàn các cấp đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua hệ thống khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, tranh ảnh, đồ họa thông tin, triển lãm lưu động theo các chủ đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại nơi sinh hoạt tập trung, khuôn viên; phòng Hồ Chí Minh; nhà (phòng) truyền thống, tủ sách thanh niên ở các cơ quan, đơn vị. Sưu tầm, biên soạn, thiết kế các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng thanh niên, theo hướng hiện đại, ngắn ngọn, cô đọng, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ tiếp cận ở nhiều không gian, thời gian và hoàn cảnh khác nhau. Duy trì thực hiện các mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”, “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác”, để giới thiệu cho thanh niên các câu chuyện, cuốn sách viết về Bác Hồ, những tập thể, cá nhân điển hỉnh; những mô hình, công trình, việc làm thiết thực của TNQĐ trong học tập và làm theo Bác. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền miệng ở cơ sở. Chú trọng hoàn thiện hệ thống fanpage của cấp Đoàn cơ sở, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với chủ đề “Tuổi trẻ học và làm theo Bác”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Mỗi ngày 01 lời Bác Hồ dạy”;  tăng cường các tuyến bài về kết quả việc học tập và làm theo Bác của TNQĐ; phối hợp tuyên truyền sâu rộng trên cơ quan thông tấn, báo chí, các trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội… qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, xây dựng quyết tâm trong học tập và làm theo Bác của TNQĐ…

Năm 2022 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỷ 2022 – 2027, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tuổi trẻ Quân đội. Từ kết quả của đợt sinh hoạt chính trị đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, biến nhận thức thành hành động cụ thể; xây dựng lớp TNQĐ thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng; đạo đức, lối sống văn hoá; có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; có phương pháp tác phong công tác khoa học, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; hiện thực hóa nghị quyết, chương trình hành động Đại hội Đoàn các cấp trong Quân đội (2022 – 2027); góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Hữu Thọ