Tuổi trẻ Vân Đồn Ra mắt Công trình thanh niên “Ứng dụng Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá du lịch huyện Vân Đồn”

Trong giai đoạn hiện nay, Chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác bảo tồn di tích, di sản là hết sức cần thiết. Đây chính là cầu nối đưa các Di tích lịch sử – văn hóa đến gần hơn với cộng đồng, đóng góp tích cực vào quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đưa di sản văn hóa trở thành sản phẩm của du lịch, phát triển kinh tế – xã hội và góp phần quảng bá hình ảnh huyện Vân Đồn.

Nhân dịp này, Huyện đoàn Vân Đồn đã triển khai việc gắn mã QR giới thiệu giá trị di tích lịch sử – văn hóa tại các điểm: Đền thờ vua Lý Anh Tông (thị trấn Cái Rồng, Đền Cặp Tiên (xã Đông Xá), Khu lưu niệm Bác Hồ trên đảo Ngọc Vừng (xã Ngọc Vừng), Đình, Chùa, Đền, Nghè Quan Lạn (xã Quan Lạn) và hướng dẫn du khách thập phương tham gia quét mã QR, từ đó giúp du khách tìm hiểu thêm về đặc điểm lịch sử của những địa danh này.
Công trình nhằm truyền tải thông tin tuyên truyền, giới thiệu về các địa chỉ đỏ, di tích có giá trị lịch sử – văn hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện, thông qua việc lắp đặt mã phản hồi nhanh (Quick response hay viết tắt là QR Code), các hình ảnh, nội dung đều được phiên dịch song ngữ Việt – Anh. Đây là điểm nổi bật trong công trình thanh niên cấp huyện “Ứng dụng Chuyển đổi số trong tuyên truyền, quảng bá du lịch huyện Vân Đồn” do Đoàn thanh niên huyện Vân Đồn đảm nhận.
Có thể thấy, việc triển khai công trình phần việc gắn mã QR thông tin giới thiệu về di tích lịch sử, quảng bá du lịch của Đoàn Thanh niên huyện Vân Đồn đã thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ địa phương trong tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa, giáo dục truyền thống lịch sử của quê hương. Từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ về lĩnh vực văn hóa, cũng như tuyên truyền, quảng bá di tích lịch sử ở địa phương theo hướng thông minh, số hóa, đáp ứng với xu thế mới hiện nay.

Dự kiến trong thời gian tới, Huyện đoàn Vân Đồn cũng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện gắn mã QR ở một số địa điểm di tích khác trên địa bàn nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn về di tích lịch sử, văn hóa của địa phương.

Huyện đoàn Vân Đồn