Thị xã Quảng Yên: Tuyên truyền tới đoàn viên thanh niên về công tác giải phóng mặt bằng một số Dự án trọng điểm trên địa bàn

Sáng ngày 23/11, Thị Đoàn Quảng Yên tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Quảng Yên, với sự tham dự của hơn 60 đại biểu là cán bộ Đoàn cơ sở, đoàn viên thanh niên tiêu biểu của các xã, phường trong toàn thị xã.

Quang cảnh của hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm PTQĐ Thị xã đã thông tin, cung cấp tới các đại biểu những nội dung cơ bản về các Dự án trọng điểm đang và sẽ triển khai trên địa bàn thị xã; Tuyên truyền các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng một số Dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Trong đó, đặc biệt tập trung đến việc triển khai có hiệu quả Đợt cao điểm 35 ngày đêm thực hiện GPMB Dự án đường ven sông kết nối từ đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng đến TX Đông Triều – Giai đoạn 1 do UBND Thị xã phát động, với mục tiêu phấn đấu đến ngày 05/12/2021 hoàn thành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt được cấp phát tài liệu về công tác GPMB một số Dự án trọng điểm trên địa bàn.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi, tham vấn những nội dung còn vướng mắc về chính sách giải phóng mặt bằng; giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong công tác phối hợp thực hiện tuyên truyền, giải phóng mặt bằng.

Thông qua hội nghị, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên ở cơ sở, đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tham gia vận động giải phóng mặt bằng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân để triển khai các Dự án trọng điểm trên địa bàn thị xã đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến độ đề ra.

Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid 19.

Thùy Dương