Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2022 tại huyện Tiên Yên và huyện Hải Hà


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Ngày 14 và 15/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng tuyên truyền phòng, chống mại dâm trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên năm 2022 tại huyện Tiên Yên và huyện Hải Hà với sự tham gia của hơn hơn 250 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Quang cảnh tập huấn tại huyện Tiên Yên
Quang cảnh tập huấn tại huyện Hải Hà

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên được báo cáo viên Lê Thị Thanh Huệ – cán bộ Phòng Phòng chống tệ nạn xã hội – Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh chia sẻ thông tin về tình hình hoạt động mại dâm trên địa bàn tỉnh hiện nay; các hành vi liên quan đến mại dâm, phương thức hoạt động; cách nhận biết và cách phòng, tránh các hành vi liên quan đến hoạt động mại dâm; đồng thời được định hướng phương pháp, kỹ năng truyền thông về phòng chống mại dâm hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia buổi tập huấn

Chương trình góp phần nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác phòng, chống mại dâm, mua bán người và phòng ngừa, ngăn chặn không để tệ nạn xã hội phát sinh trong thanh niên./

Biên tập