Tỉnh đoàn: Tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và kỹ năng chuyển đổi số trong phát triển các mô hình kinh tế thanh niên

Ngày 24/8, tại huyện Đầm Hà, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại và kỹ năng chuyển đổi số trong phát triển các mô hình kinh tế thanh niên với sự tham gia của hơn 80 cán bộ Đoàn cơ sở và thanh niên đang làm kinh tế tại các địa phương; tổ chức thăm quan các mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu ứng dụng khoa học – công nghệ hiện đại.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được tiếp thu các nội dung: Kiến thức chung về phát triển kinh tế nông nghiệp 4.0, các yếu tố cần thiết để phát triển kinh tế nông nghiệp 4.0; một số mô hình ứng dựng khoa học công nghệ trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sáng tạo và hiệu quả; kỹ năng cải tiến mô hình kinh doanh nông nghiệp dựa trên nền tảng khoa học công nghệ; kỹ năng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trong thời kỳ cách mạng 4.0… Chương trình tập huấn góp phần giúp học viên có định hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;  nâng cao năng suất, chất lượng nông sản khi áp dụng công nghệ trong sản xuất, góp phần bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu quá trình hội nhập của đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình tập huấn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên có cơ hội tham quan, tìm hiểu 2 mô hình kinh tế thanh niên tiêu biểu tại huyện Đầm Hà: mô hình sản xuất dưa lưới ứng dụng công nghệ cao tại xã Đại Bình và mô hình Ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo bằng chuồng lạnh và liên kết theo chuỗi trong nuôi gà bản Đầm Hà của Hợp tác xã Tuyền Hiền, xã Quảng Tân.

Hồng Hạnh