Tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sôi nổi hướng về “Ngày hội non sông”

Từ ngày 12-19/5, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề “Ngày hội non sông” chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (23/5/2021).

Đoàn viên Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ nghe tuyên truyền, quán triệt về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Với những cách làm linh hoạt, sáng đạo, đảm bảo tuyệt đối các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19, đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng được các cơ sở Đoàn tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú như: Sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, cuộc thi viết trực tuyến… thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia.

Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Đoàn Sở Lao động, Thương binh và xã hội xem phim tư liệu về Bác.

Tại các chương trình sinh hoạt, đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; được thông tin, tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, Tỉnh đoàn, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của cơ quan, đơn vị về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; thảo luận, trao đổi, phổ biến về ý nghĩa, nguyên tắc, thể lệ bầu cử; danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp; việc triển khai công tác bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19; phổ biến thông tin về thời gian, địa điểm và vận động cử tri tích cực tích cực đi bầu cử; chú trọng tuyên truyền việc bầu đúng, bầu đủ, bầu tập trung những người mà cử tri và Nhân dân tin tưởng với tỷ lệ phiếu bầu cao nhất.

Chi đoàn Ban Quản lý khu kinh tế tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Ngày hội non sông”.

Đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng với chủ đề “Ngày hội non sông” đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn Đoàn, góp phần tích cực tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Thùy Linh – Đoàn Khối các cơ quan tỉnh