Ra mắt CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ Thành Phố Cẩm Phả

Chiều 3/10, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Cẩm Phả tổ chức lễ ra mắt CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ.

Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Cẩm Phả công bố Quyết định thành lập CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ

CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ được thành lập trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Cẩm Phả với Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. CLB hoạt động trên tinh thần tự nguyện và tôn chỉ “Một giọt máu đỏ – Triệu tấm lòng vàng”.

Ban Chỉ đạo hiến máu TP Cẩm Phả chúc mừng Ban Chủ nhiệm CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ

CLB có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hiến máu tình nguyện, trợ giúp người bệnh cần truyền máu và các thành viên CLB sẵn sàng hiến máu trong các tình huống khẩn cấp; hướng dẫn, chăm sóc và tư vấn sức khoẻ cho các thành viên CLB và những người tham hiến máu để tiếp tục duy trì nguồn người hiến máu an toàn; đồng thời phát triển thành viên tham gia CLB.

CLB Ngân hàng máu sống tỉnh Quảng Ninh chúc mừng CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ

Các đại biểu chúc mừng CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ

Bảo Long