Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Nắm chắc tình hình dư luận xã hội kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trước thềm Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn thành phố Cẩm phả


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Cẩm Phả là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ninh. Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thu ngân sách hằng năm đạt cao so với kế hoạch tỉnh giao; cơ sở hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, cải tạo, các loại hình dịch vụ được mở rộng; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; công tác cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống Nhân dân được cải thiện và nâng cao, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn minh, trồng cây xanh, cây có hoa, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp của thành phố. Đến thời điểm này, Đảng bộ thành phố đang tích cực hoàn thiện các phần việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh việc thành lập các tiểu ban, chuẩn bị văn kiện, nhân sự, thành phố cũng đặc biệt chú trọng công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên, Nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trước thềm đại hội Đảng các cấp, đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Xác định công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội, tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề nhạy cảm trước thềm Đại hội Đảng bộ là đặc biệt quan trọng, thành phố Cẩm Phả đã triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin và có nhiều đổi mới như: (1) Nắm tình hình Nhân dân thông qua việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp; tổ chức khảo sát đột xuất việc cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tại các cơ quan, đơn vị, nhất là việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức – nhất là người đứng đầu các cấp; tiến hành nhiều đợt kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” . Đẩy mạnh tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử thành phần, mạng xã hội, internet… đã góp phần ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua sôi nổi với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố. (2) Thông qua các hội nghị giao ban định kỳ giữa Thường trực Thành ủy với bí thư các thôn, khu phố; giao ban với bí thư Đảng ủy các phường, xã; MTTQ, các đoàn thể thành phố; giao ban khối nội chính, tài chính – kinh tế; thông qua các buổi làm việc với tập thể cấp ủy phường, xã, các phòng, ban, đơn vị; qua các hội nghị, các đợt sinh hoạt chuyên đề; qua các cuộc tiếp xúc cử tri; qua thực tế đi nắm bắt tình hình tại cơ sở… Phân công nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ dự sinh hoạt chi bộ hằng tháng theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác tổ chức đại hội các chi, Đảng bộ trực thuộc, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý, tháo gỡ đối với những tổ chức đảng còn gặp khó khăn. Duy trì đều đặn các hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy hằng tuần để tập trung chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực công tác, chú trọng kiểm điểm những nhiệm vụ trọng tâm… (3) Thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các phường, xã; thiết lập các nhóm Zalo “Cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH)”, “Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc”, “Bí thư chi bộ thôn, khu phố” giúp nắm bắt, cung cấp, trao đổi, phản ánh tình hình DLXH 24/24 giờ; định hướng DLXH trước những vấn đề, vụ việc phức tạp trên địa bàn. Thiết lập, nắm tình hình cán bộ, đảng viên, Nhân dân và đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang mạng xã hội chính thống của thành phố, các cơ quan, đơn vị; kết nối với các trang mạng chính thống của các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Quản lý tốt các hội, nhóm, các tổ chức tự phát, các đối tượng tham gia các diễn đàn có nội dung xấu trên internet, mạng xã hội để kịp thời xử lý ngăn chặn. Tăng cường đăng tải, chia sẻ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, định hướng của tỉnh, thành phố; các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước, tỉnh, địa phương; định hướng thông tin, định hướng các vấn đề phức tạp nhạy cảm mà dư luận đang quan tâm; các mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt… đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. (4) Kết hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực được dư luận, Nhân dân quan tâm như: vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư dự án; ô nhiễm môi trường; việc cải cách thủ tục hành chính, sự minh bạch thông tin trong lãnh đạo, quản lý…  (5) Thực hiện thường xuyên chế độ báo cáo: báo cáo hằng ngày về tình hình an ninh trật tự, thông tin trên MXH; báo cáo hằng tuần về thông tin báo chí có nội dung về Cẩm Phả; báo cáo hằng tháng tổng hợp các phản ánh, kiến nghị của cán bộ, đảng viên tại kỳ sinh hoạt chi bộ để các đồng chí Ủy viên BTV Thành ủy xem xét, giải quyết và thông tin, phản ánh tại kỳ sinh hoạt chi bộ tháng tiếp theo; về tình hình dân tộc, tôn giáo; tình hình DLXH; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn… để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. (6) Tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân, tiếp xúc cử tri, gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp tăng cường niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các chủ trương của thành phố, của tỉnh. Tăng cường đối thoại trực tiếp, giải quyết đến cùng những thắc mắc, khiếu kiện của công dân, hạn chế thấp nhất việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Dự án Hạ tầng kết nối Quốc lộ 18A vào khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh; Dự án Đường bao biển nối thành phố Hạ Long và thành phố Cẩm Phả; Dự án Đường giao thông nối Quốc lộ 18 với tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông… Chủ động mời lãnh đạo, các sở, ban, ngành của tỉnh cùng thành phố trực tiếp đối thoại, phân tích và có các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm một số đơn thư kéo dài, phức tạp như: vụ việc khiếu nại tranh chấp đất và tiền bồi thường GPMB giữa bà Đinh Thị Mai và bà Lưu Thị Hiền tại phường Mông Dương; kiến nghị của Nhân dân tại khu chung cư CC1, phường Cẩm Thủy… (7) Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiến nghị. Thành lập Tổ công tác do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp làm Tổ trưởng, duy trì họp 01 lần/tháng để tập trung giải quyết đơn thư khiếu kiện phức tạp kéo dài; định kỳ Thường trực nghe kết quả giải quyết đơn thư, khiếu nại trên địa bàn, họp đột xuất đối với những vụ việc phức tạp, kéo dài; tổ chức giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở nhiều trường hợp khiếu nại, tố cáo, không để tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Từ tháng 01/2020 đến nay, đã tiếp 151 lượt công dân bằng 153 vụ, việc; tiếp nhận 195 đơn thư phản ánh. Trung tâm Hành chính công thành phố, UBND các phường, xã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, công dân đến giao dịch đảm bảo thuận tiện, nhanh chóng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy trình, thẩm quyền giải quyết các thủ tục hành chính. Dự báo tình hình thời gian tới, các tổ chức, thế lực phản động ở nước ngoài tiếp tục móc nối với các đối tượng chống đối trong nước đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta. Để góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ sau: (1) Nắm tình hình trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2020. (2) Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu trên MXH, internet. (3) Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; quy chế phát ngôn, quản lý hoạt động báo chí, xuất bản; quản lý các hội, nhóm tự phát, hoạt động tôn giáo. (4) Thực hiện Quy chế dân chủ, giải quyết đơn thư, kiến nghị; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí… không để các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động tụ tập gây mất an ninh trật tự góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, chính quyền và sự đồng thuận trong Nhân dân.

                                                                                                                          Ban Tuyên giáo Thành ủy Cẩm Phả