Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Hải Hà tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020


Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 197

Notice: Trying to get property of non-object in /home/ujcbypnrhosting/public_html/wp-content/plugins/contextual-related-posts/includes/output-generator.php on line 270

Ngày 25/6/2020, Huyện đoàn Hải Hà phối hợp với khối MTTQ và các đoàn thể CTXH huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn trên địa bàn dân cư năm 2020.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị 74 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện đã được tuyên truyền một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam, vai trò của thanh niên Việt Nam trong thời kì công nghiệp hóa – hiện đại hóa, công tác thanh niên trong thời kỳ hiện nay, công tác xây dựng tổ chức, đoàn vụ, đoàn tịch; luật An ninh mạng, thực trạng và giải pháp sử dụng mạng xã hội có hiệu quả đối với phong trào thanh niên, kỹ năng và thực hành tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

ĐVTN Hải Hà cùng nhân dân tham gia thu gom rác thải làm sạch biển

Thông qua hội nghị, góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn và củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước. Nâng cao kỹ năng trong công tác tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi rộng rãi để cán bộ cơ sở có điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm. Từ đó tham gia xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh; đề ra các giải pháp, các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của đoàn viên tham gia phát triển và bảo vệ đất tổ quốc.