Bàn giao Đoàn thanh niên Công ty CP Vận tải thủy về trực thuộc Thành Đoàn Hạ Long

Chiều 10/7, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh đã tổ chức lễ bàn giao Đoàn thanh niên Công ty CP Vận tải thủy (Vinacomin) về trực thuộc Thành Đoàn Hạ Long.

Đoàn thanh niên Công ty CP Vận tải thủy gồm 129 đoàn viên, sinh hoạt ở 3 chi đoàn. Để thống nhất công tác chỉ đạo của Đảng và tổ chức cơ sở Đoàn đối với Đoàn thanh niên Công ty CP Vận tải thủy, sau khi Đảng bộ Công ty được chuyển giao về trực thuộc Thành ủy Hạ Long, từ ngày 8/7/2019, Đoàn thanh niên Công ty CP Vận tải thủy được bàn giao tổ chức Đoàn và đoàn viên về Thành đoàn Hạ Long quản lý.
Đoàn than Quảng Ninh và Thành đoàn Hạ Long ký biên bản bàn giao tổ chức Đoàn
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh và Thành Đoàn Hạ Long ký biên bản bàn giao tổ chức Đoàn
Sau khi tiếp nhận đoàn cơ sở này, Thành Đoàn Hạ Long sẽ tiếp tục phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Than Quảng Ninh để xây dựng các phương thức phù hợp trong việc quản lý và tổ chức các hoạt động tập hợp ĐVTN trong công ty. Qua đó, tạo môi trường để các ĐVTN trong công ty tiếp tục phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm, xung kích, chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề bậc thợ, đáp ứng yêu cầu công việc của đơn vị.