Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2020 tổ chức họp định kỳ lần thứ 5.

Sáng ngày 20/9/2020 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị họp định kỳ lần thứ 5 của Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2020.
Tại hội nghị, các đại biểu trẻ em đã mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ, nêu ra các câu hỏi, tình huống, nguyện vọng để các chuyên gia, các đại biểu tư vấn giải thích các vấn đề một cách cụ thể hơn. Hội nghị của các em tập trung vào các vấn đề: Lao động ở trẻ em; các vấn đề về bạo lực, xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em và các vấn đề liên quan đến học tập, tham gia các hoạt động sinh hoạt tại nhà trường và khu dân cư.
Sau khi lắng nghe những ý kiến của các em, các đại biểu đã tư vấn, giải đáp những câu hỏi, mong muốn, kiến nghị của các em. Sau khi được Ban Tham vấn giải đáp, chia sẻ về kiến thức và khơi dậy, khích lệ, động viên về tinh thần, các em đã nhận thức rõ sự cần thiết phải trang bị hiểu biết về pháp luật, mạnh dạn, tự tin hơn trong việc bảo vệ bản thân, nói lên tiếng nói của mình để chống lại việc sử dụng lao động trẻ em trái quy định pháp luật; đấu tranh chống bạo lực và xâm hại trẻ em, có kiến thức và có kĩ năng về phòng, tránh tai nạn thương tích; an toàn khi tham gia mạng xã hội; phát huy vai trò của tổ chức Đội trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em.