Hội đồng trẻ em Tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 4 giai đoạn 2018 – 2022

Sáng nay, tại TP Hạ Long, diễn ra kỳ họp thứ 4 Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2018 – 2022. Hội nghị đã kiện toàn thêm 18 em, nâng tổng số thành viên tham gia hội đồng lên 33 đại biểu. Em Lê Quang Minh trường THCS Trần Quốc Toản, TP Hạ Long được kiện toàn giữ chức vụ chủ tịch Hội đồng trẻ em giai đoạn 2018 – 2022.

Quảng cảnh hội nghị

Kỳ họp thứ 4 Hội đồng trẻ em tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022 tiếp tục tập trung nội dung xoay quanh vấn đề an toàn, lành mạnh cho trẻ em trong thế giới công nghệ số; các vấn đề về bạo lực, xâm hại và các ý kiến khi trẻ em tham gia học tập, sinh hoạt tại Liên đội…

Đại biểu trẻ em trải nghiệm Robocom

Trong chương trình, các thành viên trong Hội đồng trẻ em bày tỏ những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, là những ý kiến được tổng hợp từ ý kiến của thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố mà mình đại diện tới Ban Tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh.

Được thành lập và ra mắt tháng vào tháng 1/2018 , qua 2 năm triển khai, Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Ninh đã phát huy, đại diện cho trẻ em nói lên ý kiến, nguyện vọng; đồng thời, giúp các cơ quan, tổ chức có liên quan đến trẻ em hoàn thiện quá trình xây dựng luật pháp, chính sách về trẻ em.

PV