Infographic: Toàn cảnh Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIV

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, tập trung trí tuệ, kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XIV đã thành công tốt đẹp, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh năm 2022 và giai đoạn 2021 – 2026, cũng như đánh giá toàn diện kết quả thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm 2021.

Trúc Linh – Tất Đạt