Infographic – Hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến

Ngày 01/7/2016, tỉnh bắt đầu thí điểm triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 13 sở, ngành và 3 địa phương (Hạ Long, Cẩm Phả, Quảng Yên). Sau 3 năm thí điểm, 100% các sở, ngành, địa phương đã áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và tiếp tục triển khai mức độ 4. Đến nay, số TTHC sẵn sàng cung cấp dịch vụ công mức độ 3 và 4 của tỉnh đã đạt hơn 84%.