Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV

Tóm tắt lý lịch của đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV tại tỉnh Trà Vinh, đơn vị bầu cử số 1: TP Trà Vinh, Càng Long, Tiểu Cần và Cầu Kè

Nguồn: Cồng thông tin điện tử TW ĐoànTNCS Hồ Chí Minh