Bình Liêu bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội năm 2019

Từ ngày 8 đến ngày 9/10, Huyện đoàn Bình Liêu mở lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội năm 2019 với cho gần 90 học viên là cán bộ đoàn, hội trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về Nghiệp vụ công tác đoàn, đoàn viên, kỹ năng tổ chức các hoạt động vui chơi tập thể, luật an ninh mạng; phòng chống tội phạm trong thanh thiếu niên và hướng dẫn sử dụng trực tuyến công mức độ 3,4. Đồng thời các học viên cũng sẽ được thực hành thực tế một số tình huống giả định để áp dụng trong thực tế địa phương.

Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội cấp cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên trong tình hình mới.

PV