14/14 đơn vị cấp huyện tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt năm 2019

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh. Trong tuần lễ Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019 từ ngày 04/11/2019 đến ngày 11/11/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam” năm 2019

Theo đó, 14/14 đơn vị cấp huyện đã tổ chức hội nghị, chương trình hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2019. Nội dung các chương trình đã tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới như: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Hiến pháp, các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; Tuyên truyền về Luật Thanh niên sửa đổi, Luật trẻ em, Luật phòng chống ma túy, Luật ATGT… Đặc biệt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự ..

Tiên Yên tổ chức tuyên truyền tác hại của ma túy cho học sinh trên địa bàn huyện.

Hạ Long tổ chức tuyên truyền pháp luật cho học sinh trườngTHCS  Lý Tự Trọng.

Trường THPT Cô Tô tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy.

Bình Liêu tổ chức tuyên truyền trợ giúp pháp lý cho đoàn viên thanh niên.

Công an TP Cẩm Phả tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường tại Trường THCS Cửa Ông (TP Cẩm Phả).

Đầm Hà tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.


Móng Cái tổ chức Hội nghị phổ biến Luật giao thông đường bộ cho đoàn viên thanh niên.

Hải Hà tổ chức phổ biến Luật giao thông, Luật đường bộ cho đoàn viên, thanh niên

Bên cạnh đó, một số đơn vị đã đẩy mạnh hoạt động và thành lập các mô hình thanh niên tham gia tuyên truyền pháp luật như: Đội Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, Đội Thanh niên xung kíc tham gia giữ gìn, bảo đảm trật tự ATGT, Cổng trường ATGT”… Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2019 được BTV các huyện, thị, thành phố thực hiện thường xuyên hàng năm, thông qua các hoạt động, chương trình, giúp các em học sinh, ĐVTN trong toàn tỉnh được tìm hiểu những thông tin về hệ thống pháp Luật Việt Nam, từ đó nắm chắc hơn nữa kiến thức về Luật, nghiêm chỉnh chấp hành các luật lệ để góp phần nâng cao nhận thức và hành động.

Trước đó, ngày 04/11/2019, Tỉnh đoàn cũng đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền hưởng ứng Ngày Pháp Luật Việt Nam năm 2019 và tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho đội ngũ cán bộ đoàn chủ chốt các cấp.

PV