Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Ngày 08/11/2019, Tỉnh đoàn Quảng Ninh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh năm 2019, tham gia Hội nghị có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Sở Tư pháp và 200 học viên, thanh niên là học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Quảng Ninh.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị các học viên Trung tâm được phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Dân sự và được trao đổi, giải đáp các câu hỏi, thắc mắc của đại biểu, học viên. Hội nghị nhằm tuyên truyền về kết quả thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần phòng ngừa, tiến tới hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh, chính trị, an toàn xã hội; đồng thời tăng cường cảnh báo đoàn viên, thanh thiếu niên về các nguy cơ mới, nhận diện những hành vi, loại hình vi phạm pháp luật trong giai đoạn mới đây.

 PV