Tiếp tục thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” đồng loạt tại các huyện trong toàn tỉnh

Dưới đây là hình ảnh một số đơn vị triển khai đồng loạt Ngày chủ nhật xanh:

cán bộ, chiến sỹ đơn vị tham gia chiến dịch hãy làm sạch biển
Đoàn thanh niên Hải quan tỉnh
Đoàn thanh niên khối cơ quan tỉnh
Đoàn thanh niên Thành phố Móng Cái
ĐVTN huyện Ba Chẽ
ĐVTN huyện Bình Liêu
ĐVTN huyện Cô Tô
ĐVTN huyện ra quân VSMT
ĐVTN huyện tham gia Trồng rác thải nhựa
ĐVTN Thành phố Uông Bí
ĐVTN Thành phố Uông Bí
ĐVTN thị xã Đông Triều
Thành đoàn Hạ Long
thanh niên Hải Hà tham gia vsmt

Đỗ Văn Điệp