Quảng Ninh: “Ngày chủ nhật xanh” đồng loạt tại các huyện trong toàn tỉnh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

Tiếp tục thực hiện “Ngày chủ nhật xanh” đồng loạt tại các huyện trong toàn tỉnh hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn ngày 8/9/2019

Dưới đây là một số hình ảnh:

cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng tỉnh
đoàn khối cơ quan tỉnh
Đoàn thanh niên Thành phố Móng Cái
Đoàn viên thanh niên huyện Tiên Yên
ĐVTN cùng thiếu huyện Đầm Hà
ĐVTN huyện Ba Chẽ.
ĐVTN Huyện Bình Liêu
ĐVTN Thành phố Uông Bí
ĐVTN thị xã Đông Triều
ĐVTTN Huyện Cô Tô
Thành đoàn Hạ Long
Thành đoàn Hạ Long
Thanh niên Hải Hà tham gia vsmt
Thanh niên Hải quan Tỉnh