Tuổi trẻ ngành Than đóng góp trên 2.000 sáng kiến, làm lợi hơn 30 tỷ đồng

Sáng 24/12, Đoàn Thanh niên Than Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, hơn 40.000 đoàn viên, thanh niên của Đoàn Than Quảng Ninh đã có nhiều hoạt động, phong trào thi đua lao động, sản xuất, đóng góp nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, mang lại hiệu quả kinh tế lớn, góp phần hoàn thành chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh than.

vbff
Đoàn Than Quảng Ninh khen thưởng nhiều cơ sở đoàn có thành tích xuất sắc.

Công tác giáo dục, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cho thanh niên được tích cực triển khai. Đã giới thiệu trên 600 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng. Phong trào tuổi trẻ xung kích, sáng tạo thi đua lao động sản xuất, đã có 2.182 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn với giá trị làm lợi hơn 30 tỷ đồng; đảm nhận và hoàn thành 1.760 công trình, phần việc.

Năm 2020, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, Đoàn Than Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo đảm nhận những công trình việc khó, thi đua, lao động sản xuất góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành đã đề ra: Sản xuất 40,5 triệu tấn than nguyên khai; tiêu thụ 49 triệu tấn; lợi nhuận đạt 3.500 tỷ đồng.

Nhân dịp này, Đoàn Than Quảng Ninh đã tặng giấy khen cho nhiều cơ sở đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2019.