Bắc Ninh tổ chức Diễn đàn “Góp ý, sửa đổi luật thanh niên”

Ngày 02/10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Diễn đàn “Góp ý, sửa đổi Luật Thanh niên”.

Tham dự diễn đàn có các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, lãnh đạo các ban, bộ phận, cán bộ cơ quan Tỉnh Đoàn và hơn 200 đại biểu là Bí thư, Phó bí thư các huyện, thị thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đều nhất trí cho rằng sau 13 năm thực hiện, Luật Thanh niên đã bộc lộ những điểm chưa hợp lý, chưa đảm bảo tính đồng bộ, tính hệ thống, tính logic giữa các phần và chế định của luật, có sự chồng chéo trùng hợp với các luật khác.

Đồng chí Đặng Công Phúc – Phó Bí thư thành Đoàn Bắc Ninh cho rằng: “Tại luật thanh niên 2005 có một số quy định chưa rõ ràng, chính sách tuy đã được quy định nhưng chưa có nguồn lực đảm bảo, gây khó khăn trong thực tiễn. Ngoài ra nhiều văn bản pháp luật đã được sửa đổi khiến Luật Thanh niên 2005 không còn phù hợp và cần phải sửa đổi đề phù hợp với yêu cầu mới”.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại diễn đàn
Các đại biểu tham gia thảo luận tại diễn đàn

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung thảo luận đi sâu vào 9 lĩnh vực liên quan mật thiết đối với thanh niên, đó là: Các quyền, nghĩa vụ của thanh niên nhằm cụ thể hoá các quyền, nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013 và trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chính sách của nhà nước đối với nhóm thanh niên đặc thù; Cơ chế phát huy Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giám sát, phản biện xã hội về xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên…  Luật Thanh niên sửa đổi phải tập trung giải quyết các vấn đề của thanh niên trong hiện tại và phù hợp với định hướng phát triển thanh niên, quy định các nguyên tắc định hướng cho việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chính sách thanh niên trong từng lĩnh vực.

Thông qua diễn đàn nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc đóng góp ý kiến đối với Luật Thanh niên, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận của các cấp bộ Đoàn, cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.