Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học, phong trào sinh viên

Ngày 10/9, tại TP Hạ Long, Tỉnh Đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên năm 2019- 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2020 – 2021.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Năm học 2019 – 2020, triển khai chương trình phối hợp của Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục – Đào tạo, học sinh, sinh viên trong tỉnh đã tích cực tham gia các hoạt động, phong trào gắn với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường, sự kiện chính trị của tỉnh. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, đạo đức lối sống được triển khai hiệu quả. Công tác tình nguyện, từ thiện, đỡ đầu học sinh khó khăn… được chú trọng và không ngừng nâng cao chất lượng. Từ đó góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh, thiếu niên toàn tỉnh, cũng như hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm học của ngành Giáo dục.

Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh cũng đã tích cực triển khai, đẩy mạnh các phong trào hoạt động của sinh viên. Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền đạo đức, lối sống cho sinh viên; công tác đồng hành hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện được duy trì hiệu quả, tạo môi trường hỗ trợ, phát huy sinh viên sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội…

Lãnh đạo Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục đào tạo ký kết chương trình phối hợp năm học 2020 - 2021
Lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Sở Giáo dục – Đào tạo ký kết chương trình phối hợp năm học 2020 – 2021.

Năm học 2020 – 2021, các cấp bộ Đoàn-Đội, Hội Sinh viên tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục đẩy mạnh hoạt động chăm sóc, giáo dục toàn diện cho thanh, thiếu nhi; đa dạng hóa các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh, sinh viên trong học tập, phát triển kỹ năng. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý, nâng cao chất lượng sinh hoạt và bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho giáo viên, cán bộ phụ trách, sinh viên trong các nhà trường.

ê
Nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Tỉnh Đoàn.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội trường học, công tác Hội và phong trào sinh viên đã được Tỉnh Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khen thưởng.

Dương Hương

Nguồn Báo Quảng Ninh