Tỉnh đoàn Tập huấn về quyền trẻ em, phòng chống xâm hại, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng và tuyên truyền về Luật trẻ em

Sáng ngày 18/3, tại thành phố Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tập huấn về quyền trẻ em, kỹ năng phòng chống xâm hại, bảo vệ trẻ em, công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Đến dự và chỉ đạo khai mạc lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Phương Thảo – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phương Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối 13 điểm cầu. Tham gia hội nghị có gần 900 đại biểu là cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên Tổng phụ trách Đội và hơn 400 trẻ em.

Những trẻ em tham gia tập huấn là các thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, nhóm trẻ em nòng cốt của các địa phương có khả năng lãnh đạo và làm việc nhóm; là những tuyên truyền viên tích cực, thành viên các CLB, đội, nhóm về trẻ em tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, các khu dân cư tại địa phương, đơn vị (có độ tuổi từ 9-15 tuổi).

Giảng viên trình bày nội dung tập huấn.

Tại hội nghị, các cán bộ phụ trách thiếu nhi và các em thiếu nhi đã được trang bị kiến thức và kỹ năng để sử dụng mạng Internet an toàn; cách bảo vệ trẻ em trước những nội dung tiêu cực, xấu độc; cách thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa và xử lý đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, cách thức bảo vệ thông tin cá nhân.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được cập nhật về nội dung như: chuyển đổi số, an toàn thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Luật an toàn thông tin, Luật trẻ em.

Quang cảnh tập huấn

Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quyền trẻ em; kỹ năng phòng chống xâm hại, bảo vệ trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng; trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách thiếu nhi và nhóm trẻ em nòng cốt tại các địa phương về Luật trẻ em, quyền trẻ em; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng phòng ngừa đối với các hành vi vi phạm Luật trẻ em; bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng an toàn, lành mạnh và các giải pháp hỗ trợ phù hợp, kịp thời đối với trẻ em.

Đào Linh