Sôi nổi hoạt động “Ngày đoàn viên” năm 2019

Hướng tới kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2019), các cấp bộ đoàn toàn tỉnh Quảng Ninh sôi nổi tổ chức các hoạt động của “Ngày đoàn viên” năm 2019.

Thực hiện Hướng dẫn số 24 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Tổ chức “Ngày đoàn viên” năm 2019. Các cấp bộ đoàn tron toàn tỉnh sôi nổi tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung và hình thức:.

Chi đoàn Công an thành phố Uông Bí tổ chức “Ngày đoàn viên 26/3”

Đoàn thanh niên các đơn vị Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái, Hải Hà, Cô Tô là những địa phương tiêu biểu trong tổ chức Ngày đoàn viên, thu hút được trên 20.000 lượt đoàn viên than niên tham gia. Đây là, hoạt động thường niên được tổ chức vào tháng 3 hàng năm, nhằm tạo điều kiện để cho các đoàn viên thanh niên xa nhà có điều kiệm tham gia vào các hoạt động do Đoàn, Hội, tỏ chức…

Đoàn thanh niên phường Ka Long Móng cái tổ chức tọa đàm “Ngày đoàn viên”

Đoàn thanh niên thành phố hạ Long tổ chức thi “Rung chuông vàng” nhân “Ngày đoàn viên”

Đoàn thanh niên phường Hà Khẩ, tp. Hạ Long tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề “Tiến bước dưới cờ đoàn”

Ban Tổ chức- Kiểm tra