Lịch công tác của Thường trực Tỉnh đoàn Tuần thứ 40 (Từ ngày 30/9 – 06/10/2019)

THÔNG BÁO

Lịch công tác của Thường trực Tỉnh đoàn Tuần thứ 40 (Từ ngày 30/9 – 06/10/2019)

——-

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Phân công

chuẩn bị

Từ 30/9 – 01/10
  Tham gia Lớp bồi dưỡng chuyên đề “Vận hành và khai thác hệ thống bảo tàng, thư viện và quản lý thiết chế thể thao” Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Đại học Toulouse, Cộng hòa Pháp Ban TCKT, Ban QTTN Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
  Tham gia Diễn đàn thanh niên Nga – Việt năm 2019 Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Liên bang Nga Ban QTTN Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
Từ 30/9 – 06/10
  Tham gia Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn tỉnh Quảng Ninh năm 2019 Đ/c Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Trường ĐTCB Nguyễn Văn Cừ Văn phòng CQK
Thứ Tư (02/10)
8h00 Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

(cả ngày)

Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh Văn phòng CQK
Thứ Năm (03/10)
8h00 Giao ban Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh tháng 9/2019 – Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn;

– Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn;

– Thành phần: Ủy viên BTV Tỉnh đoàn tại CQK tỉnh.

Phòng họp tầng 3, trụ sở LCQ 4 Văn phòng CQK
8h00 Giao ban và sinh hoạt Chi bộ Ban Tuyên truyền – Vận động Cơ quan Khối tỉnh Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Phòng họp tầng 8, trụ sở LCQ 4 Ban TTVĐ CQK
8h00 Giao ban và sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Cơ quan Khối tỉnh Đ/c Hoàng Văn Hải,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Phòng họp tầng 5, trụ sở LCQ 4 Văn phòng CQK
14h00 Dự Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long – Đ/c Lê Hùng Sơn,

Bí thư Tỉnh đoàn;

– Thành phần: CBCC trong biên chế Tỉnh đoàn tại CQK tỉnh.

Hội trường Tỉnh ủy Văn phòng CQK
14h00 Dự làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Quốc hội Đ/c Hoàng Văn Hải,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Trụ sở UBND tỉnh Ban TTNTH Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
14h00 Giao ban và sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Cơ quan Khối tỉnh Đ/c Hoàng Văn Hải,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

 

Phòng họp tầng 5, trụ sở LCQ 4 Văn phòng CQK
Thứ Sáu (04/10)
7h00 Tham gia chương trình phát thanh “Bạo hành trong tình yêu, làm gì để tự bảo vệ mình” Đ/c Hoàng Văn Hải,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Trung tâm Truyền thông tỉnh

(trụ sở cũ)

Ban Tuyên giáo, Ban TTNTH Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
8h00 Làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 11- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Quảng Ninh – Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn;

– Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn;

– Thành phần: Thành viên Đoàn giám sát.

Phòng họp tầng 8, trụ sở LCQ 4 Ban TCKT Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
8h00 Dự làm việc với Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em của Quốc hội Đ/c Hoàng Văn Hải,

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

Trụ sở UBND tỉnh Ban TTNTH Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
13h30 Dự Hội thảo “Báo chí với mạng xã hội” Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Hội trường Tỉnh ủy Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
14h00 Hội nghị giao ban thường kỳ tháng 9/2019 CBCC, LĐ trong biên chế Tỉnh đoàn – Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn;

– Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn;

– Thành phần: Cán bộ trong biên chế Tỉnh đoàn tại CQK tỉnh; BGĐ Cung VHTTN Quảng Ninh

Phòng họp tầng 8, trụ sở LCQ 4 Các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
19h45 Dự Lễ khai mạc Liên hoan Nghiệp vụ báo chí lần thứ nhất – 2019 và Chương trình nghệ thuật “Đất mỏ quê ta” Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Cung VHLĐ Việt – Nhật Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
Thứ Bảy (05/10)
Cả ngày Dự họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Hội trường BCH Đảng bộ tỉnh Văn phòng CQK
7h15 Dự Lễ hưởng ứng “Chung tay chống rác thải nhựa” Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Công viên hoa Hạ Long Ban TNNT, CN, VC & ĐT Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
9h00 Đón và làm việc với đoàn đại biểu Đoàn TNNDCM Lào Đ/c Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

– Thành phần: Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn; lãnh đạo, CBCVC, NLĐ Cung VHTTN Quảng Ninh.

Cung VHTTN Quảng Ninh Ban QTTN Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
11h30 Dự cơm thân Đoàn TNNDCM Lào – Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn;

– Đ/c Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn;

– Thành phần: Theo Đề xuất.

Nhà hàng Nhất Chiêu Lạng Sơn Ban QTTN Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
14h00 Hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” – Đ/c Hoàng Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn;

– Thành phần: Lãnh đạo các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn.

VNPT

Quảng Ninh

Ban TNNT, CN, VC & ĐT Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
19h30 Dự chương trình Gặp mặt tuyên dương các mô hình thanh niên quản lý tiêu biểu, ĐVTN lao động đạt thu nhập cao của Đoàn Than Đ/c Phạm Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hội trường tầng 2, LCQ Tập đoàn Than – KS Việt Nam Ban TNNT, CN, VC & ĐT Tỉnh đoàn; Văn phòng CQK
Chủ nhật (06/10)
15h30 Dự Hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp quý III và kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam Đ/c Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh đoàn Trung tâm Hội nghị

quốc tế FLC

Văn phòng CQK

– Căn cứ theo lịch công tác, các Ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn; các Ban chuyên môn, Văn phòng Cơ quan Khối và đơn vị liên quan chuẩn bị các nội dung, chủ động liên hệ, chắp mối, kiểm tra các điều kiện trong chương trình công tác của Thường trực Tỉnh đoàn.

 

– Lịch công tác này thay cho Giấy mời trong nội bộ các Ban, đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

 

– Trong trường hợp thay đổi và bổ sung lịch, Văn phòng Tỉnh đoàn sẽ kịp thời cập nhật và có thông báo điều chỉnh phù hợp.